LAKIERY DO DREWNA

 

Nasza firma produkuje lakiery na drewno wyłącznie w technologii rozpuszczalnikowej.

 

Do malowania okien i drzwi, narażonych na warunki atmosferyczne, proponujemy technologię związaną z wykorzystaniem lakierów typu Protekt jako warstw podkładowych oraz lakierów dwukomponentowych (2K) akrylowych jako warstwy końcowej dekoracyjnej.

 PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA

Przygotowując elementy drewniane do malowania należy w pierwszym etapie nasycić powierzchnię drewna mocno rozcieńczonymi lakierobejcami.

Jeżeli lakier ma podkreślać strukturę i słoje drewna, należy użyć:

- kolorowej lakierobejcy na bazie lakieru do bejcy typu Protekt o kodzie 1AD-PL-R366

- i transparentnych past pigmentowych (TUTAJ więcej informacji o pastach pigmentowych).

Końcowy efekt będzie w znacznym stopniu zależny od pierwszego wybarwienia, które powinno zapewniać pełny rysunek drewna.

Jeżeli w pierwszej warstwie podkładowej nie zastosuje się kolorowej lakierobejcy to w następnych warstwach nie mamy już możliwości podkreślenia struktury drewna.

Następnie należy szlifować powierzchnię drewna, do uzyskania żądanej gładkości. Czynności nasycania i szlifowania można w razie potrzeby powtórzyć. Stopień rozcieńczenia lakierobejcy wytworzonej na podstawie lakieru R366 należy tak dobrać, aby nie było widocznej powłoki lakieru na powierzchni drewna. Celem tej operacji jest zapewnienie możliwie najlepszej przyczepności lakieru nawierzchniowego, a także, poprzez usztywnienie włókien, ułatwienie procesu szlifowania powierzchni drewna.

Lakier R366 i lakierobejce przygotowane na jego bazie są szybkoschnące. Umożliwia to bardzo szybkie przygotowanie drewna do malowania.

 MALOWANIE FINALNE

Malowanie finalne może odbyć się zarówno:

- akrylowymi lakierami bezbarwnymi 2K

- jak i kolorowymi lakierami transparentnymi 2K.

Powierzchnia powinna zapewniać miękki dotyk, a pożądany stopień połysku to mat lub mat jedwabisty.

GOTOWE AKRYLOWE LAKIERY BEZBARWNE 2K
do stosowania na stolarkę okienną i drzwiową

- Lakier Matowy MATSM o kodzie 1AC-PL-MATSM.

- Lakier Mat Jedwabisty MATS o kodzie 1AC-PL-MATS.

- W wyjątkowych przypadkach możliwe jest też zastosowanie lakieru Mat Głęboki MATM o kodzie 1AC-PL-MATM. Trzeba wziąć pod uwagę, iż wykończenie powierzchni lakierem MATM spowoduje, że rysunek drewna będzie słabiej widoczny, a kolor mniej nasycony.

 AKRYLOWE LAKIERY KOLOROWE TRANSPARENTNE 2K
do stosowania na stolarkę okienną i drzwiową

Takie lakiery uzyskamy mieszając:

- niewielkie, kilkuprocentowe ilości past pigmentowych transparentnych typu AM (TUTAJ więcej informacji o pastach pigmentowych).

- z lakierami typu MATSM, MATS lub MATM

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).

 PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA

Przygotowując elementy drewniane do malowania należy w pierwszym etapie nasycić powierzchnię drewna mocno rozcieńczonymi lakierami typu Protekt.

Można użyć lakierów wymienionych poniżej:

- Lakier do bejcy typu Protekt R366 o kodzie 1AD-PL-R366

- Lakier 2K Bezbarwny Protekt Mat Jedwabisty R428NE o kodzie 1AD-PL-R428NE

- Lakier 2K Bezbarwny Protekt Mat Głęboki R429NE o kodzie 1AD-PL-R429NE

Następnie należy szlifować powierzchnię drewna, do uzyskania żądanej gładkości. Czynności nasycania i szlifowania można w razie potrzeby powtórzyć. Stopień rozcieńczenia lakierów należy tak dobrać, aby nie było widocznej powłoki lakieru na powierzchni drewna. Celem tej operacji jest zapewnienie możliwie najlepszej przyczepności lakieru nawierzchniowego, a także, poprzez usztywnienie włókien, ułatwienie procesu szlifowania powierzchni drewna.

Lakiery typu Protekt są szybkoschnące. Umożliwia to bardzo szybkie przygotowanie drewna do malowania.

 MALOWANIE FINALNE

Malowanie finalne może odbyć się zarówno

- akrylowymi lakierami bezbarwnymi 2K

- jak i kolorowymi lakierami transparentnymi 2K.

Powierzchnia powinna zapewniać miękki dotyk, a pożądany stopień połysku to mat lub mat jedwabisty.

GOTOWE AKRYLOWE LAKIERY BEZBARWNE 2K
do stosowania na stolarkę okienną i drzwiową

- Lakier Matowy MATSM o kodzie 1AC-PL-MATSM.

- Lakier Mat Jedwabisty MATS o kodzie 1AC-PL-MATS.

- W wyjątkowych przypadkach możliwe jest też zastosowanie lakieru Mat Głęboki MATM o kodzie 1AC-PL-MATM. Trzeba wziąć pod uwagę, iż wykończenie powierzchni lakierem MATM spowoduje, że nie uzyskamy idealnej przejrzystości lakieru bezbarwnego.

 AKRYLOWE LAKIERY KOLOROWE TRANSPARENTNE 2K
do stosowania na stolarkę okienną i drzwiową

Takie lakiery uzyskamy mieszając:

- niewielkie, kilkuprocentowe ilości past pigmentowych transparentnych typu AM (TUTAJ więcej informacji o pastach pigmentowych).

- z lakierami typu MATSM, MATS lub MATM

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).

Jeżeli drewno nie jest szczególnie wysokiej jakości, ma defekty lub strukturę, którą chcemy ukryć, najlepszym rozwiązaniem będzie malowanie w sposób opisany poniżej.

PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA

Przygotowując elementy drewniane do malowania należy w pierwszym etapie nasycić powierzchnię drewna mocno rozcieńczonymi lakierami typu Protekt.

Można użyć lakierów wymienionych poniżej:

- Lakier do bejcy typu Protekt R366 o kodzie 1AD-PL-R366

- Lakier 2K Bezbarwny Protekt Mat Jedwabisty R428NE o kodzie 1AD-PL-R428NE

- Lakier 2K Bezbarwny Protekt Mat Głęboki R429NE o kodzie 1AD-PL-R429NE

Następnie należy szlifować powierzchnię drewna, do uzyskania żądanej gładkości. Czynności nasycania i szlifowania można w razie potrzeby powtórzyć. Stopień rozcieńczenia lakierów należy tak dobrać, aby nie było widocznej powłoki lakieru na powierzchni drewna. Celem tej operacji jest zapewnienie możliwie najlepszej przyczepności lakieru nawierzchniowego, a także, poprzez usztywnienie włókien, ułatwienie procesu szlifowania powierzchni drewna.

Lakiery typu Protekt są szybkoschnące. Umożliwia to bardzo szybkie przygotowanie drewna do malowania.

 MALOWANIE FINALNE

Malowanie finalne może odbyć się w dwóch wariantach.

 WARIANT I

Lekkie ukrycie niedoskonałości przy zachowaniu rysunku drewna uzyskamy nakładając lakier nawierzchniowy typu „kolorowa szyba”.

Takie lakiery uzyskamy mieszając:

- niewielkie, kilkuprocentowe ilości past pigmentowych transparentnych typu AM (TUTAJ więcej informacji o pastach pigmentowych).

- z lakierami typu MATSM, MATS lub MATM.

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).

 WARIANT II

Pełne ukrycie niedoskonałości typu sęki i zasinienia uzyskamy nakładając kolorowy nawierzchniowy lakier kryjący. Nasza firma produkuje na potrzeby producentów lakiery w każdej gradacji połysku i w całej gamie kolorystycznej:

Lakiery Głęboko Matowe

Lakiery Matowe

Lakiery Mat Jedwabisty

Użyte do produkcji surowce i technologia zapewniają bardzo przyjemny dla końcowego użytkownika efekt tak zwanego „soft feel” czyli miękkiego dotyku. Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).

Malowanie może odbywać się identycznie jak w przypadku stolarki zewnętrznej.

 

Dodatkowym wariantem jest zamiana lakierów nawierzchniowych MATSM, MATS lub MATM na lakiery typu Protekt:

- Lakier 2K Bezbarwny Protekt Mat Jedwabisty R428NE o kodzie 1AD-PL-R428NE

- Lakier 2K Bezbarwny Protekt Mat Głęboki R429NE o kodzie 1AD-PL-R429NE

Taka zamiana umożliwi:

- znaczne skrócenie czasu całkowitej operacji malowania,

- prace malarskie w niskich temperaturach, nawet rzędu kilku stopni powyżej zera.

Należy zwrócić uwagę na to, iż:

- uzyskana powłoka finalna nie będzie odporna na rozpuszczalniki organiczne,

- odporność na ścieranie również będzie niższa.

Planując malowanie powinniśmy uwzględnić klasę i gatunek drewna na elewacji.

DREWNO STANDARDOWE - drewno powietrznosuche bez przygotowania w suszarni, może posiadać niedoskonałości takie jak szczeliny, pęknięcia, sęki, uszkodzenia powierzchni od gwoździ

DREWNO WYSOKIEJ JAKOŚCI – drewno wysuszone w suszarni z usuniętymi fragmentami niedoskonałości budowy typu sęki i pęknięcia lub drewno klejone z fragmentów o najwyższej jakości

Malując elewację z drewnem standardowym polecamy użycie wyłącznie gotowej lakierobejcy o dowolnie wybranej kolorystyce.

Malowanie lakierobejcą, w zależności od nasiąkliwości drewna, powinno odbywać się w tylu warstwach, aby nie powstała widoczna powłoka na powierzchni drewna.

Tego typu wykończenie wymagać będzie renowacyjnego przemalowania po latach eksploatacji (od kilku do kilkunastu lat). Czas do renowacyjnego przemalowania uzależniony jest od stopnia narażenia elewacji na słońce oraz intensywności i częstotliwości nawilżania wodą opadową. Pomimo wysokiej odporności lakierobejcy na warunki atmosferyczne, mikroszczeliny i pęknięcia umożliwiają przenikanie wilgoci pod powłokę. Ma to destrukcyjne działanie na przyczepność lakierobejcy. Na naszych budynkach testowych, produkowane przez nas lakierobejce, utrzymują swoją jakość już ponad 10 lat. W tych przypadkach elewacje osłonięte są szerokimi okapami dachów, które chronią przed bezpośrednim zaciekaniem,  

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).

 WARIANT I

Tego typu drewno elewacyjne można malować tak jak standardowe, w sposób opisany powyżej. Dodatkowo, na podłoże z lakierobejcy, można zastosować lakier nawierzchniowy bezbarwny lub kolorowy.

GOTOWE AKRYLOWE LAKIERY BEZBARWNE 2K

- Lakier Matowy MATSM o kodzie 1AC-PL-MATSM

- Lakier Mat Jedwabisty MATS o kodzie 1AC-PL-MATS.

- W wyjątkowych przypadkach możliwe jest też zastosowanie lakieru Mat Głęboki MATM o kodzie 1AC-PL-MATM. Trzeba wziąć pod uwagę, iż wykończenie powierzchni lakierem MATM spowoduje, że nie uzyskamy idealnej przejrzystości lakieru bezbarwnego.

AKRYLOWE LAKIERY KOLOROWE TRANSPARENTNE 2K

Takie lakiery uzyskamy mieszając:

- niewielkie, kilkuprocentowe ilości past pigmentowych transparentnych typu AM (TUTAJ więcej informacji o pastach pigmentowych).

- z lakierami typu MATSM, MATS lub MATM

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).

 WARIANT II

Innym sposobem wykończenia jest zastosowanie:

- bezbarwnych lakierów typu Protekt jako warstwy podkładowej

- i akrylowego lakieru kolorowego transparentnego 2K jako lakieru nawierzchniowego lecz wyłącznie z past pigmentowych zawierających mikronizowane tlenki żelaza.

W ofercie firmy POLLAK ZFiL są to następujące pasty pigmentowe:

- AM90

- AM91

- AM921

Z ewentualnym dodatkiem czarnej pasty pigmentowej AM5.

Zastosowanie lakieru akrylowego nawierzchniowego 2K umożliwia uzyskanie perfekcyjnie gładkiej powłoki. Takie eleganckie wykończenie o jedwabistej powierzchni, ma szczególne zastosowanie w przypadku, gdy elementy drewniane używane są jako dekoracyjne w zestawieniu z murem lub innymi rodzajami elewacji. Aby uzyskać taki efekt, przed malowaniem lakierem nawierzchniowym, należy kilkakrotnie malować i szlifować warstwę podkładową z lakierobejcy lub lakierów typu Protekt.

Zastosowanie lakierobejcy pod lakier nawierzchniowy uwidoczni strukturę i słoje drewna, aby ich nie podkreślać należy zastosować bezbarwne lakiery typu Protekt i kolorowe lakiery nawierzchniowe.

Planując malowanie powinniśmy uwzględnić klasę i gatunek drewna z którego zrobione są meble.

DREWNO STANDARDOWE - drewno powietrznosuche bez przygotowania w suszarni, może posiadać niedoskonałości takie jak szczeliny, pęknięcia, sęki, uszkodzenia powierzchni od gwoździ

DREWNO WYSOKIEJ JAKOŚCI – drewno wysuszone w suszarni z usuniętymi fragmentami niedoskonałości budowy typu sęki i pęknięcia lub drewno klejone z fragmentów o najwyższej jakości

Malując elewację z drewnem standardowym polecamy użycie wyłącznie gotowej lakierobejcy o dowolnie wybranej kolorystyce.

Malowanie lakierobejcą, w zależności od nasiąkliwości drewna, powinno odbywać się w tylu warstwach, aby nie powstała widoczna powłoka na powierzchni drewna.

Tego typu wykończenie wymagać będzie renowacyjnego przemalowania po latach eksploatacji (od kilku do kilkunastu lat). Czas do renowacyjnego przemalowania uzależniony jest od stopnia narażenia mebli na słońce oraz intensywności i częstotliwości nawilżania wodą opadową. Pomimo wysokiej odporności lakierobejcy na warunki atmosferyczne, mikroszczeliny i pęknięcia umożliwiają przenikanie wilgoci pod powłokę. Ma to destrukcyjne działanie na przyczepność lakierobejcy.

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).

 WARIANT I

Tego typu drewno można malować tak jak standardowe, w sposób opisany powyżej. Dodatkowo, na podłoże z lakierobejcy, można zastosować lakier nawierzchniowy bezbarwny lub kolorowy.

GOTOWE AKRYLOWE LAKIERY BEZBARWNE 2K

- Lakier Matowy MATSM o kodzie 1AC-PL-MATSM

- Lakier Mat Jedwabisty MATS o kodzie 1AC-PL-MATS.

- W wyjątkowych przypadkach możliwe jest też zastosowanie lakieru Mat Głęboki MATM o kodzie 1AC-PL-MATM. Trzeba wziąć pod uwagę, iż wykończenie powierzchni lakierem MATM spowoduje, że nie uzyskamy idealnej przejrzystości lakieru bezbarwnego.

AKRYLOWE LAKIERY KOLOROWE TRANSPARENTNE 2K

Takie lakiery uzyskamy mieszając:

- niewielkie, kilkuprocentowe ilości past pigmentowych transparentnych typu AM (TUTAJ więcej informacji o pastach pigmentowych).

- z lakierami typu MATSM, MATS lub MATM

Indywidualna wycena produktów na zapytanie (zapraszamy do kontaktu TUTAJ).

 WARIANT II

Innym sposobem wykończenia jest zastosowanie:

- bezbarwnych lakierów typu Protekt jako warstwy podkładowej

- i akrylowego lakieru kolorowego transparentnego 2K jako lakieru nawierzchniowego lecz wyłącznie z past pigmentowych zawierających mikronizowane tlenki żelaza.

W ofercie firmy POLLAK ZFiL są to następujące pasty pigmentowe:

- AM90

- AM91

- AM921

Z ewentualnym dodatkiem czarnej pasty pigmentowej AM5.

Zastosowanie akrylowego lakieru nawierzchniowego 2K umożliwia uzyskanie perfekcyjnie gładkiej powłoki. Takie eleganckie wykończenie o jedwabistej powierzchni, ma szczególne zastosowanie w przypadku, gdy elementy drewniane używane są jako dekoracyjne. Aby uzyskać taki efekt, przed malowaniem lakierem nawierzchniowym, należy kilkakrotnie malować i szlifować warstwę podkładową z lakierobejcy lub lakierów typu Protekt.

Zastosowanie lakierobejcy pod lakier nawierzchniowy uwidoczni strukturę i słoje drewna, aby ich nie podkreślać należy zastosować bezbarwne lakiery typu Protekt i kolorowe lakiery nawierzchniowe.

xxxxxxxxxx

Przykładowe technologie malowania drewna lakierami typów Protekt UV z efektem przezroczystości

Technologia A z lakierem Mat Jedwabisty

I warstwa – malowana pistoletem w cienkiej warstwie lakierem bezbarwnym 1ADPLR428NE + utwardzacz 2ADPLR319. Rozcieńczyć w ilości 20% rozcieńczalnikiem 3ADPLR361. Lakier bezbarwny szlifować do uzyskania gładkiej powierzchni pod drugą warstwę.

II warstwa – malowana pistoletem w cienkiej warstwie lakierem kolorowym transparentnym sporządzonym na bazie lakieru 1ADPLR428NE + utwardzacz 2ADPLR319, bez rozcieńczenia.

III warstwa – tak samo jak warstwa II.

 

Technologia B z lakierem Mat Jedwabisty

I warstwa – malowana pistoletem w cienkiej warstwie lakierem bezbarwnym 1ADPLR428NE + utwardzacz 2ADPLR319. Rozcieńczyć w ilości 20% rozcieńczalnikiem 3ADPLR361. Lakier bezbarwny szlifować do uzyskania gładkiej powierzchni pod drugą warstwę.

II warstwa – malowana pistoletem w cienkiej warstwie lakierem kolorowym transparentnym sporządzonym na bazie lakieru 1ADPLR428NE + utwardzacz 2ADPLR319. Rozcieńczyć w ilości 15% rozcieńczalnikiem 3ADPLR361.

III warstwa – tak samo jak warstwa II.

IV warstwa – tak samo jak warstwa II.

 

Technologia D z lakierem Mat Głęboki

I warstwa – malowana pistoletem w cienkiej warstwie lakierem bezbarwnym 1ADPLR429NE + utwardzacz 2ADPLR319, rozcieńczyć w ilości 20% rozcieńczalnikiem 3ADPLR361. Lakier bezbarwny szlifować do uzyskania gładkiej powierzchni pod drugą warstwę.

II warstwa – malowana pistoletem w cienkiej warstwie lakierem kolorowym transparentnym sporządzonym na bazie lakieru 1ADPLR429NE + utwardzacz 2ADPLR319, rozcieńczyć w ilości 15% rozcieńczalnikiem 3ADPLR361.

III warstwa – tak samo jak warstwa II.

IV warstwa – tak samo jak warstwa II.

 

Technologia C z lakierem do bejcy pigmentowej

I warstwa – wcieranie szmatką lub pędzlem w gładką wyszlifowaną powierzchnię drewna bejcy pigmentowej – lakierobejcy na 1ADPLR366.

II warstwa – malowanie pistoletem lakierami bezbarnymi 1ADPLR428NE lub 1ADPLR429NE + utwardzacz 2ADPLR319 w proporcji 8:1. Rozcieńczać około 20% w zależności od malowanej powierzchni rozcieńczalnikiem 3ADPLR385 lub 3ADPLR401.

III warstwa – tak samo jak warstwa II.

 

Pierwszą warstwę lakieru bezbarwnego w każdej z przedstawionych technologii należy szlifować papierem o gradacji 180 szlifierką mimośrodową (oscylacyjno - rotacyjną).

 

Przygotowanie bejcy pigmentowej

W zależności od struktury drewna można stosować modyfikowane, zmienione receptury i niekoniecznie precyzyjną recepturę startową. Twarde gatunki drewna wymagają większego rozcieńczenia lakierobejcy a gatunki miękkie, porowate i łatwo nasiąkliwe mogą zawierać mniej pasty pigmentowej. Poniżej przykładowa receptura startowa na lakierobejcę, proporcje objętościowe (nie wagowe):

Pasta pigmentowa : Lakier do bejcy : Rozcieńczalnik

      1              :              1            :                1

 

1) Pasta pigmentowa – można stosować wszystkie pasty pigmentowe typu AM oraz inne pasty pigmentowe produkowane przez POLLAK ZfiL. Efekt lakierobejcy jest uzależniony od tego czy pasta pigmentowa jest kryjąca czy transparentna (przezroczysta). Past kryjących używa się znacznie mniej niż transparentnych. Efekty typu lazur uzyskać można jedynie z past transparentnych (AM90; AM91; AM921; 388; 102 – stosować w małych ilościach) i średniokryjących (AM32, AM29, 379).

2) Lakier do bejcy – Lakier bezbarwny do bejcy pigmentowej o kodzie: 1ADPLR366

3) Rozcieńczalnik – można używać jedynie wolnych i bardzo wolnych rozcieńczalników do lakierów akrylowych. Jednak najbardziej przez nas polecane są specjalnie produkowane rozcieńczalniki wolne do lakierów Protekt UV: 3ADPLR361 i 3ADPLR369.

Przed użyciem lakierobejcy miesza się ją z utwardzaczem do lakierów Protekt UV: 2ADPLR319 w proporcji 8:1