LAKIERY DO MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHLISTA DOSTĘPNYCH KOLORÓW MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH - LINK

 

W związku z technologią produkcji nadwozi pojazdów rolniczych takich jak: przyczepy, nadwozia kombajnów, nadwozia ciągników, dobór właściwego lakieru oraz zastosowanego w nim spoiwa, powinien być określony poprzez to czy element będzie poddany polerowaniu czy też technologicznie nie ma takiej konieczności.


Grupa lakierów, ta która będzie końcowo poddawana polerowaniu, powinna być zbudowana w oparciu o spoiwa akrylowe 2K ze względu na łatwość polerowania. 

Są to lakiery z systemu 500 i 5035 dostępne w naszej ofercie. 

Dodatek spoiw poliuretanowych nisko usieciowanych jest możliwy w niewielkim stopniu (aktualnie nie oferujemy tego typu spoiw).

Kryterium doboru lakierów do tego typu powierzchni są warunki techniczne i klimatyczne lakierni:

- Grupa wolniejszych spoiw akrylowych 2K (AK100H, AK100PL) przeznaczona jest do cieplejszych klimatów lub lakierni typu: zamknięta, wentylowana, ogrzewana kabina lakiernicza.

- Grupa szybszych spoiw akrylowych 2K (AK100M5, AK100M6) bardziej odpowiada potrzebom lakierni w klimacie zimnym i umiarkowanym lub lakierni adaptowanych i prowizorycznych.


Malowanie, lakierami samochodowymi akrylowymi 2K, wszystkich elementów pojazdów rolniczych jest złym pomysłem.

Te pojazdy, ze względu na charakter ich eksploatacji, powinny być malowane, w przeważającej części, specjalnymi lakierami opartymi o odpowiednio dobrane spoiwa poliuretanowe. Więcej informacji TUTAJ

Grupa lakierów, ta która nie musi być poddawana polerowaniu, powinna być zbudowana w oparciu o możliwie najmocniej usieciowane spoiwa poliuretanowe.

Takie lakiery, jako produkty gotowe dla producentów, oferuje nasza firma POLLAK ZFiL. 

Stopień usieciowania lakieru bezbarwnego grupami NCO z utwardzacza możemy oszacować prowizorycznie za pomocą jego ilości potrzebnej do utwardzenia jednego litra lakieru.

Bazą do budowy lakierów na nadwozia pojazdów rolniczych są wyłącznie takie typy spoiw poliuretanowych, które dorównują spoiwom akrylowym 2K odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie słoneczne oraz przewyższają je odpornością mechaniczną.

Nasz zakład oferuje:

bezbarwny lakier poliuretanowy KlarP11

wraz z dedykowanym do niego utwardzaczem, do mieszania przed malowaniem w proporcji 1:1. Jest to produkt unikalny na naszym rynku o niezwykłej, wybitnej odporności na uderzenia, zarysowania i ścieranie, a także znakomitej odporności na alkalia i kwasy, porównywalnej z epoksydami.

Ten lakier może mieć zastosowanie jako wierzchnia warstwa na farbę bazową metalizowaną, perłową lub zwykłą w kolorze litym.

Karta techniczna lakieru:  


Do systemu powłok o bezpośrednim połysku, oferujemy także:

lakiery kolorowe z systemu VD700
oparte o wysoko usieciowane spoiwa poliuretanowe
.

Lakiery typu KlarP11 i te z systemu VD700 wymagają specjalnie dostosowanych utwardzaczy oraz rozcieńczalników, które nie są zamienne ze stosowanymi przy lakierach akrylowych 2K.

Malowanie, lakierami samochodowymi akrylowymi 2K, wszystkich elementów pojazdów rolniczych jest złym pomysłem.

Te pojazdy, ze względu na charakter ich eksploatacji, powinny być malowane, w przeważającej części, specjalnymi lakierami opartymi o odpowiednio dobrane spoiwa poliuretanowe. W przypadku zastosowania lakierów oferowanych przez POLLAK ZFiL różnice jakościowe będą widoczne już po krótkiej eksploatacji. Lakier będzie odporny na obicia i po uderzeniach nie będzie odprysków, a elementy poddawane ścieraniu przez piasek, żwir i kamienie nie zmienią połysku w znacznym stopniu.

Większość dostępnych w handlu lakierów poliuretanowych nie spełnia warunków wysokiej odporności mechanicznej i swoimi parametrami zbliżone są do lakierów akrylowych albo są elastyczne, ale nie twarde i brakuje im odpowiedniej odporności chemicznej.

Dlatego... szczególnie polecamy PRAKTYCZNE PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI oferowanych przez nas lakierów, poliuretanowych kolorowych i bezbarwnych, z lakierami konkurencyjnych firm.

Ta grupa produktów, wytwarzanych dla rolnictwa, przeważnie nie jest poddawana polerowaniu końcowemu.

Dlatego też, ze względu na pożądane właściwości lakieru, tj. odporność mechaniczna i chemiczna,

polecanymi lakierami będą te, które oferujemy pod nazwą VD700.


W przypadku szczególnych wymagań dekoracyjnych
dla powłoki lakierniczej, może być również zastosowana technologia dwuwarstwowa, tj.:

lakier bazowy typu 600 lub 6000 i lakier bezbarwny poliuretanowy 1:1, KlarP11


Zamiast lakieru bazowego
, dla wymalowań dwuwarstwowych, można użyć także:

kolorowych lakierów typu Protekt

Obniży to w znacznym stopniu wymagania jakościowe stawiane warstwie podkładowej.

Wszystkie lakiery poliuretanowe produkowane przez naszą firmę, zarówno kolorowe jak i bezbarwne, są zgodne z lakierami akrylowymi. Oznacza to, że nie są wymagane specjalne podkłady i to, że lakier akrylowy kolorowy możemy pomalować bezbarwnym lakierem poliuretanowym „na mokro” bez matowania.

Lakiery typu KlarP11 i te z systemu VD700 wymagają specjalnie dostosowanych utwardzaczy oraz rozcieńczalników, które nie są zamienne ze stosowanymi przy lakierach akrylowych 2K.

Większość dostępnych w handlu lakierów poliuretanowych nie spełnia warunków wysokiej odporności mechanicznej i swoimi parametrami zbliżone są do lakierów akrylowych albo są elastyczne, ale nie twarde i brakuje im odpowiedniej odporności chemicznej.

Dlatego... szczególnie polecamy PRAKTYCZNE PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI oferowanych przez nas lakierów, poliuretanowych kolorowych i bezbarwnych, z lakierami konkurencyjnych firm.