LAKIERY SAMOCHODOWE

 

W naszym zakładzie w Siedlcach produkujemy wszystkie składniki używane w mieszalniach lakierów samochodowych do wykonania indywidualnych kolorów.

Produkujemy też i sprzedajemy gotowe lakiery samochodowe nawierzchniowe,
zarówno bazowe jak i akrylowe 2K.

Nie realizujemy indywidualnych, jednorazowych zamówień na zlecone kolory.
Te prace wykonują mieszalnie lakierów samochodowych w oparciu o nasze produkty.

Lista kolorów na wybrane marki pojazdów
aktualnie produkowanych przez firmę POLLAK ZFiL - LINK


 


Firma POLLAK ZFiL posiada najdłuższe na polskim rynku doświadczenie w produkcji lakierów bazowych. Wytwarzamy i eksportujemy lakiery bazowe oraz spoiwa do tych lakierów ponad 25 lat, to jest od roku 1989.

Nasze lakiery bazowe zapewniają: 

- dobrą przyczepność międzywarstwową

- brak chmurzenia w trudnych kolorach

- właściwą orientację pigmentów specjalnych

Lakiery bazowe sprzedajemy w postaci:

- miksów jednopigmentowych dostosowanych do użycia w mieszalniach lakierów

- gotowych lakierów bazowych wielopigmentowych produkowanych na zamówienie

Ze względu na przewagę techniczną i jakościową gotowych powłok produkujemy wyłącznie LAKIERY BAZOWE ROZPUSZCZALNIKOWE.

Bazowe lakiery wodorozcieńczalne, pomimo iż zawierają rozpuszczalniki organiczne, wykazują naturalne powinowactwo do wody. Ta właściwość powoduje, iż nawet niewielkie uszkodzenia powłoki, skutkują wielkimi obszarami rozwarstwień lakieru bezbarwnego i bazowego. Ponadto sól z jezdni dostaje się pod powłokę lakieru i z biegiem czasu penetruje coraz większe obszary lakieru bazowego. Oprócz rozwarstwień i braku przyczepności, prowadzi to do zaawansowanej korozji podpowłokowej. Skutki takiej korozji widzimy na wielu młodych samochodach osobowych i ciężarowych poruszających się po naszych drogach.

Powinowactwo do wody lakierów bazowych wodorozcieńczalnych sprowadza duże zagrożenie dla ekologii i naszego codziennego funkcjonowania. Cała dodatkowa chemia zabezpieczająca takie farby bazowe przed gniciem i pleśnieniem oraz inne dodatki mieszające się z wodą, dostają się do wód gruntowych, a następnie do wody pitnej.

W przypadku lakierów bazowych rozpuszczalnikowych, zagrożenie ekologiczne związane z przypadkowym dostaniem się ich do wody pitnej i do gruntu, jest znikome. Związane jest to z brakiem składników rozpuszczalnych w wodzie w odpadach lakierów bazowych rozpuszczalnikowych.

 

Produkujemy też składniki lakierów bazowych takie jak:

- spoiwa uniwersalne do lakierów bazowych

- spoiwa dostosowane do określonych systemów mieszalniczych

- spoiwa bezbarwne o wysokiej przejrzystości
do zastosowań specjalnych oraz lakierów typu "Candy"

Więcej informacji o spoiwach TUTAJ

- pasty pigmentowe lite, metalizowane, perłowe i specjalne

Więcej informacji o pastach pigmentowych TUTAJ


Lakiery akrylowe 2K sprzedajemy w postaci:

- miksów jednopigmentowych dostosowanych do użycia w mieszalniach lakierów

- gotowych lakierów akrylowych 2K wielopigmentowych z palety kolorów samochodowych, produkowanych na zamówienie

Nasze lakiery akrylowe wyróżniają się: 

- krótkim czasem schnięcia i utwardzania

- trwałością kolorów

- łatwością malowania

- łatwością uzyskania powłok bez efektu "skórki pomarańczy"

W związku z przyjętą w naszym zakładzie technologią produkcji lakierów, polegającą na mieszaniu past pigmentowych z różnymi spoiwami, nasi Klienci uzyskują możliwość wybrania szybkości i innych cech lakierów w momencie jego zamówienia. Bez zbędnego oczekiwania można wybrać typ spoiwa 2K akrylowego, najlepiej dostosowanego w danej chwili do warunków technicznych i klimatycznych lakierni. Rodzaj zastosowanego spoiwa ma zasadniczy wpływ na szybkość utwardzania lakieru, odporność na zarysowania i myjnie mechaniczne, a także na łatwość polerowania. Takiego wyboru Klienci mogą dokonywać tuż przed wysyłką.


SPOIWA DO LAKIERÓW Z POŁYSKIEM

AK100 H (kod 1AC-DP-AK100H)

- Niska lepkość.
- Spoiwo o najwyższej zawartości ciał stałych.
- Średnia szybkość utwardzania.
- Polecane do stosowania w lakierniach posiadających mieszalnie przy malowaniu większych części lub całych pojazdów.
- Szczególnie polecane do malowania w okresie letnim.

 AK100 PL (kod 1AC-DP-AK100PL)

- Średnia lepkość spoiwa.
- Średnia szybkość utwardzania.
- Spoiwo uniwersalne do malowania zarówno elementów jak i całych pojazdów.
- Polecane do malowania w okresie letnim i przejściowym.

AK100 M5 (kod 1AC-DP-AK100M5)

- Wysoka lepkość spoiwa.
- Podwyższona szybkość utwardzania.
- Do malowania elementów, a także całych pojazdów.
- Spoiwo polecane do stosowania przy niższych temperaturach otoczenia.

AK100 M6 (kod 1AC-DP-AK100M6)

- Bardzo wysoka lepkość spoiwa.
- Najwyższa szybkość utwardzania.
- Jest możliwość stosowania starszych utwardzaczy, tak zwanych „standardowych”. Można stosować utwardzacze typu MS, a także inne z podwyższoną zawartością izocyjanianów.
- Spoiwo bardzo tolerancyjne w odniesieniu do rodzaju i typu utwardzacza.
- Polecane do stosowania w mieszalniach lakierów do sprzedaży przy wymalowaniach częściowych.

SPOIWA DO LAKIERÓW MATOWYCH

Należy zauważyć, że w większości receptur na lakiery akrylowe 2K, zawartość past pigmentowych waha się objętościowo od około 20 do 50 procent, w zależności od koloru. W związku z tym w lakierze będzie występowała różna ilość spoiw matujących w proporcji do past pigmentowych. Konsekwencją tego będzie inny stopień zmatowania powierzchni przy zastosowaniu tego samego spoiwa w lakierach o różnych kolorach.

AU175 S (kod 1AC-DP-AU175S)

- Spoiwo o najniższej sile matowania.
- Bardzo polecane do zastosowania jako jedyne spoiwo w lakierach akrylowych gdy nie jest konieczna silna zmiana połysku na mat.
- Efektem jego zastosowania są lakiery o zmniejszonym połysku, podwyższonej odporności na ścieranie i zarysowania.
- Podobny efekt matowania można uzyskać poprzez zmieszanie spoiwa z połyskiem ze spoiwem silnie matującym. Jednak porównanie jakości uzyskanej powłoki lakieru wypada zdecydowanie na korzyść tego w którym zastosowano spoiwo AU175S.

AU175 M (kod 1AC-DP-AU175M)

- Spoiwo o wysokiej sile matowania.
- Jedyne spoiwo matowe za pomocą którego można uzyskać lakiery „miękkie” w dotyku, tzw. „soft feel”.
- Nieco niższa siła matowania od AU175 C.
- W przypadku zastosowania w lakierach przejrzystych z pigmentami transparentnymi uzyskujemy lakiery o wyższej przezroczystości niż przy zastosowaniu spoiwa AU175 C.

AU175 C (kod 1AC-DP-AU175C)

- Spoiwo o najwyższej sile matowania.
- Najbardziej polecana jest zamiana całości spoiwa z połyskiem, występującego w recepturze, na spoiwa matowe.
- Najczęściej pożądany efekt matowania uzyskamy przez zmieszanie w proporcji 1:1 spoiwa AU175 C i AU175 S lub AU175 M i AU175 S.
- Może mieć zastosowanie jako dodatek matujący do lakierów z połyskiem. Należy wziąć pod uwagę, iż uzyskany w ten sposób lakier będzie miał niższe „krycie”. Z tego powodu polecane jest malowanie pierwszych warstw lakierem podstawowym z połyskiem i położenie lakieru z dodatkiem matującym jako ostatniej warstwy z efektem.

SPOIWO DO LAKIERÓW Z POŁYSKIEM

ZK100 PL (kod 1AC-DP-ZK100PL)

- Bliższe informacje na temat możliwości zastosowania tego spoiwa można uzyskać telefonicznie (kontakt TUTAJ).


Aktualnie w naszej ofercie znajdują się
cztery rodzaje akrylowych lakierów bezbarwnych 2K:

KlarA, KlarAS, KlarE i KlarES

Karty techniczne lakierów:

 

Biorąc pod uwagę:

KRYTERIUM SZYBKOŚCI UTWARDZANIA

poniższe zestawienie przedstawia je
od najwolniejszego do najszybszego:

KlarA

KlarAS

KlarE

KlarES

 

KRYTERIUM PROPORCJONOWANIA UTWARDZACZY

Lakier do utwardzaczy 3:1:

KlarA

Lakiery do utwardzaczy 3:1 lub 2:1:

KlarAS

KlarE

KlarES

 

KRYTERIUM ŁATWOŚCI POLEROWANIA

poniższe zestawienie przedstawia je w kolejności
od najłatwiejszego do polerowania:

KlarES

KlarE

KlarAS

KlarA

 

Szczególnie polecanym lakierem do sprzedaży w sklepach - mieszalniach lakierów samochodowych jest KlarE. 

Wynika to z:

- prostoty przygotowania go do użycia (niewielka ilość potrzebnego rozcieńczalnika i prosta proporcja 2:1 mieszania z utwardzaczem)

- szybkości utwardzania lakieru potrzebnej przy naprawach częściowych

- zgodności z dużą grupą różnych utwardzaczy: standardowych 2:1, typu MS 2:1 i niektórych innych o wyższych stężeniach izocyjanianów zarówno z grupy 3:1 jak i 2:1

Elementy szczególnie narażone na:

- ścieranie,

- częste mycie,

- szczotkowanie,

- zginanie i rozciąganie,

- uderzenia

powinny być polakierowane lakierem bezbarwnym o szczególnych właściwościach. Takim lakierem, który można nanosić na lakiery bazowe i akrylowe (również metodą "mokre na mokre") jest:

Lakier 2K Poliuretanowy Bezbarwny KlarP11

Karta techniczna lakieru:  


Obszary części progowej nadwozia samochodów są często narażone na uszkodzenia spowodowane uderzeniami drobnych kamieni, piasku i żwiru. Aby zabezpieczyć tą część pojazdu należy zastosować dodatkową warstwę lakieru bezbarwnego poliuretanowego na już istniejącą powłokę lakierniczą.

Przy renowacji zderzaków wszelkich pojazdów zdecydowanie polecamy do malowania KlarP11. Dzięki zastosowaniu tego lakieru uzyskamy:

- idealnie gładką powłokę

- wysoką trwałość połysku

- odporność na uderzenia kamieni i inne uszkodzenia mechaniczne

Przy renowacjach samochodów ciężarowych polecamy stosowanie:

- KlarA jako lakieru bezbarwnego na kabinę kierowcy

- KlarP11, o najwyższej odporności na uderzanie i ścieranie, jako bezbarwnego lakieru poliuretanowego na pozostałe elementy nadwozia

KlarP11 można stosować na lakiery bazowe, a także jako ostatnią warstwę na lakier akrylowy lity metodą "mokre na mokre". Takie zastosowanie lakieru bezbarwnego powoduje, iż powłoka zachowuje swój połysk o wiele dłużej, pomimo wielokrotnego mycia w mechanicznych myjniach szczotkowych. Zdecydowanie podwyższona staje się również odporność na obicia.