LAKIERY NA JACHTY I ŁODZIE

 

W związku z narażeniami elementów metalowych na środowiska silnie korozyjne, preferowanym sposobem malowania jest zastosowanie, pod warstwę nawierzchniową, farby podkładowej najlepiej dostosowanej do typu metalu. Najbardziej uniwersalne zastosowanie przy większości metali będą miały farby podkładowe epoksydowe dwuskładnikowe.

Elementy znajdujące się nad wodą

Jako warstwę nawierzchniową, na elementy znajdujące się nad wodą, możemy zastosować:

kolorowe lakiery o bezpośrednim połysku, z systemu VD700, VD710 lub 5035

Elementy znajdujące się nad wodą mogą być również malowane w technologii:

- baza + lakier bezbarwny
(oczywiście na odpowiedniej farbie podkładowej)

Jako warstwę bazową możemy zastosować lakiery z systemu 600 i 6000.

Jako warstwę nawierzchniową bezbarwną polecamy wyłącznie lakier KlarA lub KlarP11.


Elementy znajdujące się pod wodą

Na elementy znajdujące się pod wodą, możemy zastosować:

kolorowe lakiery o bezpośrednim połysku z systemu VD710

Tego typu elementy mogą być malowane analogicznie jak elementy metalowe.

Jedyną różnicą w niektórych przypadkach będzie inna farba podkładowa.

Przygotowując elementy drewniane do malowania należy w pierwszym etapie nasycić powierzchnię drewna mocno rozcieńczonymi lakierobejcami.

W przypadku kolorowej powłoki mogą być one wytworzone w oparciu o:

- pasty transparentne tlenkowe typu AM (więcej TUTAJ) i lakier do bejcy R366 o kodzie 1AD-PL-R366

- lub gotowej lakierobejcy o wybranej kolorystyce

Jeżeli powłoka ma być bezbarwna drewno należy nasycić jedynie mocno rozcieńczonym lakierem do bejcy R366.

Następnie należy szlifować powierzchnię drewna, do uzyskania żądanej gładkości. Czynności nasycania i szlifowania można w razie potrzeby powtórzyć. Stopień rozcieńczenia lakieru R366 lub lakierobejcy wytworzonej na jego podstawie należy tak dobrać, aby nie było widocznej powłoki lakieru na powierzchni drewna. Celem tej operacji jest zapewnienie możliwie najlepszej przyczepności lakieru nawierzchniowego, a także, poprzez usztywnienie włókien, ułatwienie procesu szlifowania powierzchni drewna.

Lakier R366 i lakierobejce przygotowane na jego bazie są szybkoschnące. Umożliwia to bardzo szybkie przygotowanie drewna do malowania.

ELEMENTÓW znajdujących się POD WODĄ

W przypadku nawierzchniowych wymalowań bezbarwnych zalecamy użycie wyłącznie: 

lakieru poliuretanowego KlarP12 o kodzie 1PU-PL-P12

Ten lakier zapewni:

- maksymalną szczelność powłoki i odporność na obicia,

- a także wysoką ochronę przed promieniowaniem UV w przypadku gdy element znajdzie się czasowo nad powierzchnią wody.

Do malowania nawierzchniowego kolorowych powierzchni drewnianych, przygotowanych uprzednio lakierobejcą, używamy:

lakieru poliuretanowego KlarP11 o kodzie 1PU-PL-P11

ELEMENTÓW znajdujących się NAD WODĄ

Malowanie nawierzchniowe elementów drewnianych znajdujących się nad wodą może przebiegać analogicznie do procesu malowania elementów znajdujących się pod wodą.

Jednak gdy elementy wymagają szlifowania i polerowania końcowego, należy zastosować:

KlarAS lub KlarA jako lakier nawierzchniowy

Gdy wymagane jest pokrycie drewna lakierem kolorowym kryjącym, jednowarstwowym, wówczas używamy:

lakierów z systemu VD700

Jeśli te powierzchnie wymagają szlifowania i polerowania, należy użyć

lakierów z systemu 5035

W każdym z tych przypadków drewno przygotowujemy wstępnie za pomocą lakieru do bejcy R366, którego sposób użycia opisano w części dotyczącej malowania elementów znajdujących się pod wodą.

ELEMENTÓW znajdujących się POD WODĄ

W przypadku nawierzchniowych wymalowań bezbarwnych zalecamy użycie wyłącznie:

lakieru poliuretanowego KlarP12M o kodzie 1PU-PL-P12M

Ten lakier zapewni:

- efekt matowej powłoki, 

- maksymalną szczelność i odporność na obicia,

- a także wysoką ochronę przed promieniowaniem UV w przypadku gdy element znajdzie się czasowo nad powierzchnią wody.

Użyte do produkcji surowce i technologia zapewniają bardzo przyjemny dla końcowego użytkownika efekt tak zwanego „soft feel” czyli miękkiego dotyku.

Do malowania nawierzchniowego kolorowych powierzchni drewnianych, przygotowanych uprzednio lakierobejcą, używamy lakieru KlarP12M lub KlarP11M.

 

ELEMENTÓW znajdujących się NAD WODĄ

Malowanie nawierzchniowe elementów drewnianych znajdujących się nad wodą może przebiegać analogicznie do procesu malowania elementów znajdujących się pod wodą.

Alternatywnym sposobem jest zastosowanie lakieru nawierzchniowego:

- Lakier Matowy MATSM o kodzie 1AC-PL-MATSM

- lub Lakier Mat Jedwabisty MATS o kodzie 1AC-PL-MATS.

Taka alternatywa jest możliwa wyłącznie w przypadku gdy lakierobejca zawiera pigmenty tlenkowe (pasty pigmentowe AM90, AM91, AM921, z ewentualnym dodatkiem AM5 i AM1), a kolor jest intensywny.

 
  


FORMULARZ
KONTAKTOWY